Stichting Heid

STICHTING HOLDINGFONDS ECONOMISCHE INVESTERINGEN DEN HAAG

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) is opgericht door de gemeente Den Haag om revolverend te kunnen investeren in innovatie en ondernemerschap, in de koolstofarme economie en in een stad met meer werkgelegenheid en een beter vestigingsklimaat. HEID investeert niet zelf in projecten maar is aandeelhouder in de verschillende ontwikkelingsfondsen die bijdragen aan deze door de gemeente maatschappelijke doelen. Deze fondsen zetten de middelen vervolgens uit in concrete projecten die bijdragen aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke doelen maar die in de huidige marktomstandigheden niet zelfstandig gefinancierd kunnen worden.

HEID stelt de gemeente in staat om publieke middelen op transparante wijze toe te wijzen en structureel kapitaal beschikbaar te stellen voor het realiseren van doelstellingen uit de economische visie van de stad. HEID heeft de expertise om maatwerkinstrumenten te ontwikkelen en hierbij Europese, maar ook alternatieve financiering aan te trekken.

De investeringsstrategie van HEID heeft een langlopend karakter. De middelen revolveren en kunnen telkens opnieuw worden geïnvesteerd. In 2013 is HEID gestart met de fondsen ED en FRED, waarmee in Nederland een nieuwe generatie publiek-private investeringen is gerealiseerd. Inmiddels investeert HEID tientallen miljoenen in de verschillende investeringsfondsen.

Fondsenoverzicht

Contact

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) wil publiek-private samenwerkingen ondersteunen en is daarmee het portaal voor revolverend investeren in Den Haag. Heeft u een project dat past in onze doelstellingen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op.